REGULAMIN

  • Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Finalizuj zamówienie”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu zamawiania.
  • Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione Operatorowi lub Restauracji.
  •  Złożenie Zamówienia z dostawą , zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Godzina oraz adres dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
  • Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
  • W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
  • Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych w Systemie zamawiania opcji płatności.
  • Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Restauracji. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Systemie zamawiania podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
  • W przypadku płatności online zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Operatora informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
  • Restauracja upoważniła Operatora do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
  • W przypadku płatności realizowanych przez Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.